1.1. Rozpoczęcie pracy

Spis treści - Wyżej


Rozpoczęcie pracy z terminalem każdorazowo wymagać będzie podania poprawnej nazwy FIRMY i HASŁA. Są one nadawane i przekazywane przez dostawcę terminala. Procedura weryfikacji użytkownika nazywa się LOGOWANIEM DO SYSTEMU. Jeżeli będzie pozytywna ( użytkownik dostaje prawo korzystania z zasobów dostawcy ), na ekranie może pojawić się jeden z wcześniej zdefiniowanych tekstów ( SETUP - PARAMETRY - SYSTEM - TEKST POWITALNY - LOGOWANIE TERMINALI ).


EKRANNa ekranie pojawi się linia INFO ( góra ekranu ) oraz MENU Główne systemu.

Linia INFO zawierać będzie następujące informacje:

Poniżej widoczny jest przypisany kontrahentowi limit kredytowy oraz w nawiasach kwota, jaką w danej chwili ma jeszcze do wykorzystania. W MENU Głównym znajduje się opcja pozwalająca zidentyfikować dokumenty wykorzystujące kwotę przyznanego limitu.

Po prawej stronie widoczna będzie łączna wartość zamówienia ( TOTAL ).


MENU GŁÓWNEZAMÓWIENIA przegląd tworzonych zamówień w magazynie dostawcy
ZAMÓWIENIA OCZEKUJĄCEprzegląd zamówień oczekujących, złożone przez klienta, ale z różnych powodów nie analizowane przez program handlowy
BRAKI lista zamówionych towarów, których realizacja nie była możliwa. Klient może tutaj zdecydować się na zamiennik i wprowadzić go ponownie do zamówienia
ASYGNATY przegląd asygnat powstałych z rezerwacji
FAKTURY przegląd faktur kontrahenta
REKLAMACJE przegląd reklamacji kontrahenta
PŁATNOŚCI aktualny stan rozrachunków u dostawcy
LIMIT KREDYTOWY dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )
PARAMETRY ustawienie niektórych parametrów pracy terminala
INFORMACJE dodatkowe informacje o dostawcy cennika
KONIEC zakończenie pracy z przeglądarką cennikaSpis treści - Wyżej